De ABCD-methode

Een manier om een buurt economisch, sociaal en cultureel leefbaarder te maken is de ABCD-methode (Asset Based Community Development). Het doel van deze methode is van binnenuit werken, door sociale relaties tot stand te brengen en krachten van bewoners, organisaties en instellingen te mobiliseren. Alle buurtbewoners worden betrokken, ongeacht leeftijd of herkomst. Dus ook groepen buurtbewoners die onderling nog weinig contact hebben en normaal gesproken weinig aansluiting vinden.

Deze aanpak volgt vijf stappen;

  1. Het in kaart brengen van aanwezige capaciteiten en vaardigheden in de wijk;
  2. Het bouwen aan relaties tussen mensen, organisaties en instituten in een buurt;
  3. Het activeren van een buurt rond economische ontwikkelingen en een communicatienetwerk;
  4. Het samenbrengen van de wijk rond een visie en een plan;
  5. Op zoek gaan naar steun van buiten.

Een voorbeeld van een initiatief die deze methode toepast is Community Land Trust (CLT) in de H-buurt in de Amsterdamse Bijlmer. Zij fungeren als een buurtplatform en onderhouden relaties met bewonersgroepen. Met hun platform geven zij de buurt zelf een stem zodat zij kunnen meepraten over onder meer toewijzingsbeleid en verduurzaming. Met als doel te zorgen voor betaalbare woningen en betekenisvolle buurtvoorzieningen.